BYTOVÝ A KOMERČNÍ DEVELOPMENT, VEŘEJNÉ PROJEKTY

EUROPEAN 11

Lokalita: Španělsko
Klient: Mezinárodní architektonická soutěž
Rok soutěže: 2011

Návrh v mezinárodní architektonické soutěži, který navazoval na náš vítězný návrh EUROPEAN 10 v předešlém roce. Thematized Project | Europan-Europe.eu. Jednalo se o urbanistický a hmotový návrh bytové čtvrti ve Španělsku. V rámci mezinárodního týmů jsme se soustředili na propojení veřejného prostoru s jednotlivými domy a na vytvoření přirozené „avenue“ pro sousedské setkávání obyvatel.