BYTOVÝ A KOMERČNÍ DEVELOPMENT, VEŘEJNÉ PROJEKTY

OFFICE PARK TÁBOR

Lokalita: Tábor
Klient: Město Tábor
Rok soutěže: 2009

V rámci architektonické soutěže, vypsané městem Tábor, jsme navrhli urbanistické a hmotové řešení území, věnované kancelářským a komerčním plochám. V návrhu jsme kladli důraz na propojení jednotlivých budov s okolním prostředím a zároveň na odclonění pěších od přilehlých komunikací.