BYTOVÝ A KOMERČNÍ DEVELOPMENT, VEŘEJNÉ PROJEKTY

SPORTOVNÍ HALA KUŘIM

Lokalita: Kuřim
Klient: Soutěž města Kuřim
Rok soutěže: 2008

Soutěž města Kuřim na multifunkční sportovní halu jsme pojali v duchu maximální prosvětlenosti vnitřního prostoru. Dochází tak k absolutní propojenosti této veřejné stavby s okolím. Návrh tvoří dvě navzájem propojené funkční hmoty – vetší, samotná sportovní hala s herní plochou a hledištěm a -menší, určená pro sportovní zázemí. Menší hmota je pokryta zelení, vetší pak využívá střešní plochy pro solární panely.